Od pastelky k tužce

TIPY SPOLU===PRÁCE

DÍTĚ MUSÍ BÝT NA PRÁCI s Vámi PŘIPRAVENÉ A KONCENTROVANÉ

 

  • SOUSTŘEDĚNÍ dítěte: ztrácí-li dítě zájem o téma, pokuste se list dokončit, dítě ale nenuťte. Pokud nezabere snaha s motivací, upusťte od dalšího kreslení a zůstaňte u vyprávění, případně pouštění vhodných pohádek přes internet či jiné elektronické nosiče, jejichž inspiraci najdete na každém stránce v Metodickém průvodci pro daný list.
  • U menších dětí více využívejte možnosti při cvičeních přecházet na uvolněné domalování obrázků dle jeho vlastní fantazie po celé stránce, avšak nikoliv přes již namalované věci. Nenechte nikdy dítě v emocích poškrtat svou vlastní práci.  Pro lepší navedení spolupráce......... v Metodickém Průvodci.
  • VZTAH při výuce: Při cvičení dítě nikdy nekáráme ani nekritizujeme. Nepoužíváme konstatování běžná v rodinách, jako jsou věty Ty jsi celý strejda, nic nedoděláš dokonce“, „Co z tebe bude, neděláš, co máš“, „Jak to můžeš udělat tak špatně“ , „Jak Tě to mohlo napadnout, tak ošklivě to vymalovat“, „Ty jsi šmoula, nikdy se to nenaučíš.“ „Jestli to nebudeš umět, žádná holka/kluk si Tě nevezme“ apod.  Naopak děti podporujeme slovně a nabízíme jim spolupráci: 

          ​.....v Metodickém Průvodci.

 

Výsledky práce dítěte ZÁSADNĚ NEPOROVNÁVÁME s jinými dětmi nebo členy rodiny! Každé dítě se rozvíjí zcela individuálně.

 

  • V případech, že se cvičení nedaří, ................... v Metodickém Průvodci.

PAMATUJME, že každé dítě je naprosto unikátní a každé dozrává psychicky i svalově v jiném časovém horizontu.


  • ROZHOVOR: Ptáme se tematicky na barvu pastelek, případně pokud dítě vidí obrázek jinak, .................... v Metodickém Průvodci.
  • NEVYRUŠUJTE.................. v Metodickém Průvodci
  • Každá činnost počátečního psaní u dětí by měla být .......... v Metodickém Průvodci.
  • HUDBA: Podporujte v dítěti naslouchání různých ŽÁNRŮ hudby: Retro „Stonožku“, zpěvná 60.léta/ „Mám malý stan“, Včelku Máju/Karel Gott, české/moravské/slovenské lidové písně, jazzové písně minulého století, písničky Ivana Mládka/Banjo Band, na uklidnění J. S. Bach, recitály jednotlivých hudebních nástrojů. Ideálně, když dítě přivedete v tomto věku k jakémukoli hudebnímu nástroji ......... přímé linky v Metodickém Průvodci

 

  • ROZVOJ ŘEČI dítěte: ........................v Metodickém Průvodci.

     .

     .

     .

                         A JEŠTĚ MNOHEM VÍCE A HLAVNĚ - ZÁBAVNĚJŠÍ I PRO VÁS

======================================================================