Od pastelky k tužce

TÉMATA, PŘÍBĚHY, VYPRÁVĚNÍ

NA TOM, JAK DÍTĚTI VYPRÁVÍTE, VELMI ZÁLEŽÍ

 

Dítě vycítí intuicí, jak se k danému příběhu Vy sami stavíte. Kdo je v příběhu zlý a kdo je dobrý. Snažte se nesoudit jednotlivé postavy přímo dle svého vhledu, ale nabízejte dítěti možnost pohledů na příběh z několika stran a vyvodit z daného příběhu či vyprávění zkušenost. Určitě vyprávějte své příběhy, které se kdysi staly ve Vaší rodině např.: jak dědeček potkal babičku poprvé, jak se potýkali praprarodiče s válkou jako děti, jak se strejdovi stal dobrodružný příběh při cestování, jak uteklo prase ze zabijačky u sousedů, jak máma ztratila klíče cestou ze školy, jak strejda spravoval potrubí a nepovedlo se to apod. Zkrátka cokoliv z reálného života.

Dítěti pomozte zdůraznit v pohádkách, jak si hlavní hrdina z dané situace pomohl a pochvalně se o tom vyjadřujte. Níže uvádíme náhodné příklady z českých pohádek:

  • Kdyby vyjel mládenec později, (vyjel prchlivě), nestala by se mu nehoda na cestě – příliš pospíchal a vůbec tím ničemu nepomohl – předtím pomohl zvířátkům, nyní pomohla ona jemu ze šlamastiky…
  • Kdyby poslechl princ kouzelného dědečka, našel by správnou cestu k princezně rychleji - nepotkali by ho mládenci, kteří ho obrali  - a tak se princ musel probít zpátky v převleku do zámku, aby získal zpět, co měl a trvalo mu to o mnoho dnů déle…
  •  Kdyby Budulínek neotevřel lišce, neodnesla by ho do doupěte - Budulínek nebyl dost opatrný, komu otevírá dveře – dědeček s babičkou byli chytří a věděli, jak na lišku…

DOPORUČENÍ K VÝBĚRU POHÁDEK:   výběry pohádek v Metodickém Průvodci

  • Pro vizuální podporu dávejte přednost nejlépe československému Zlatému fondu kinematografie. Pohádky bohatě výpravné původní české a slovanské
  • Upřednostněte pro menší děti pohádky optimistické, bez zbytečných tragédií
  • Zvažujte, zda by se znázornění či vizualizace příběhu mohla dítěte příliš dotknout v jeho situaci
  • Pokud dítě vyžaduje jednu a tu samou pohádku, je to běžné, nechte to tak. Každé dítě je individuální a pouze vnímejte, kam se dítě danou pohádkou „posunuje“ ve svém rozvoji respektive co v pohádce hledá

 

DOPORUČENÍ K CIZÍM JAZYKŮM: Nebojte se pohádek v jakémkoli cizím jazyce. Kolik jazyků dítěti předložíte, tolik jich bude rozpoznávat.

 

DOPORUČENÍ ROZVOJ ŘEČI DÍTĚTE:  V Metodickém Průvodci jste několikrát vyzýváni k převyprávění příběhu dítětem pro jeho rozvoj řeči a představivosti.

 

TIP: Nejlépe, když dítě v rámci tématu vybídnete téměř u každého dvojlistu. Ponechte dítě, pokud si do vyprávění přidá své věty, netrvejte na přesném sdělení.

 

NEZAPOMÍNEJTE NA HUMOR: S humorem dítě proberete, soustředíte a vysvětlíte více věcí. Hraní se slovy a slovíčky předškolní děti obvykle s radostí vítají. Pomozte jim vysvětlit významy. Napomůže to dětem se znalostmi do školních tříd, zároveň s tím získají přehled v nových pojmech, v historii, v dalším rozšiřování znalostí z příběhů.

Pro předškolní děti si dospělí mohou připravit před každou prací s listy jedno ČESKÉ RČENÍ A ÚSLOVÍ. Níže nabízíme jen několik málo příkladů. Dospělí si jistě na internetu popřípadě přímo v knihách vyberou více. (heslo do internetu: česká rčení a úsloví)

Např.:

„Žádný učený z nebe nespadl“

„Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek“

„I mistr tesař se někdy utne“

……..více v Metodickém Průvodci

 

A nyní Vás čeká získání Metodického Průvodce tím, že zakoupíte naše jedinečné sešity na trhu. Metodický Průvodce Vás provede krok za krokem k úspěšné práci dětí.

A TO JE TA NEJVĚTŠÍ VAŠE I NAŠE RADOST.

V případě Vašich dotazů nás kontaktujte na emailu info@odpastelky.cz