Od pastelky k tužce

JAK NA TO

  • Metodickém Průvodci najdete popis úkolů, včetně linků pro rozšíření znalostí o novém tématu. Můžete si téma libovolně rozšířit, dle věku dítěte převyprávět vlastními slovy

PŘIPRAVTE SE NA DANÉ TÉMA DVOJLISTU DŘÍVE, NEŽ DÍTĚ VYBÍDNETE K PŘÍPRAVĚ STOLEČKU, PAK JIŽ SPOLU – PRACUJETE (komunikujete, kreslíte, domýšlíte příběhy atd.)

 

  • PŘEČTĚTE si nejdříve POKYNY k celému dvojlistu v  Metodickém Průvodci. Poté zvažte hloubku znalostí, které máte předat dítěti v sekcích HRA a případně i v sekci ROZŠÍŘENÍ. Připravte se na vysvětlení zadaných jevů, okruhu situací, které k tomu dítě zná ze svého okolí
  • Dle pokynů si provedeme vlastní přípravu: vvbereme pohádky, přečtení detailnějších článků/linků nebo internetových zdrojů pro převyprávění dítěti jednoduše a v kostce,  nalezení dalších zajímavých videí, příprava ručních prací (skládačky, vystřihování, lepení, prostě materiály k motorickému hraní), připravíme si hrací nástroj pro hudební doprovod třeba jen dětský bubínek nebo malý xylofon k doprovodu básniček atd. atd.
  • K již připravenému stolečku přivedeme dítě a zkoncentrujeme ho pohybovým rozcvičením ……….. více v Metodickém Průvodci

 

  • S dítětem si vytvořte svůj vlastní zvyk, jak se co nejjednodušeji dostat do znázorněné správné psací pozice před samotným kreslením. Dítě je třeba mít soustředěné a uvolněné pro psací cviky
  • Vybídněte dítě, aby si připravilo stoleček a potřebné věci samo. Můžete do hry zapojit i oblíbeného plyšáka/maňáska, kterému to dítě bude názorně samo ukazovat, případně plyšáka/maňáska „rovnou učit“. Pokud dítě neprojeví zájem o přípravnou činnost, pouze nahlas dítěti sdělujte, jak Vy pro dítě stoleček připravujete.  „Vše ze stolečku sklidíme. Připravíme si naše pastelky. Kdepak jsou? …Přidáme náš písankový sešit…. „A co nám ještě chybí?“ Např. vybraného plyšáka dítětem ještě posadíme. …“Přines si svojí židličku“ atd.,Tak a můžeme začít, teď si zazpíváme.“ písničku/zacvičíme/zatleskáme/zadupeme naši oblíbenou říkanku, hezky se posadíme a podíváme se na obrázek další stránky. …. Přečtu Ti tu novou říkanku“…Budeme si dnes povídat o … atd.
  • Dítě si pro psaní „připravíme“: nabídneme hezké popř. nové pastelky, uděláme si místo pro kreslení na stole. Nejlépe, když má dítě svůj samostatný pracovní stůl (koutek). Upevníme stůl, připravíme pracovní sešit a společně začneme říkankou. Uvedeme dítě do tématu nejlépe přečtením básničky.  A rozcvičíme …..případné nápady cviků a říkadel najdete v inspiracích Metodického Průvodce/link na TJ Sokol pro děti, I.díl sešitu
  • Pokud děti projeví vlastní iniciativu ve změně říkanky nebo evokují další asociaci podobné situace, lze pokračovat v těchto dětských představách a rozvíjet fantazii dítěte dále
  • Chtějí-li děti rozšířit znalosti barev nebo počítání, bez váhání přidejte další pojmy u jakéhokoli dvojlistu
  • OPAKOVÁNÍ hrou na začátku je základ pro dítě a Vaše pomoc pro vyvolání soustředění dítěte…… více v Metodickém Průvodci

 

 

NEdoporučujeme začít pracovní DVOJLISTY pohádkou. Vždy začínejte OPAKOVÁNÍM pojmů, barev, počtů a říkanek. Dítě byste  odvedli od psacích a jiných úkolů, kam sekce HRA nového dvojlistu směřuje. V sekci HRA v Metodickém Průvodci Vás vždy navedeme, kdy je pohádka právě vhodná nebo přejít na příběh.